Miljö- och energifokus i ny intressentgrupp

2014-10-22

BIM Alliance har pratat med Jonny Hellman, VD för Byggvarubedömningen och ledare för BIM Alliance nya intressentgrupp Miljö och energi.

Vad har BIM med miljö- och energifrågor att göra?
Med BIM kan vi tillvarata och dela information mellan olika skeden i byggprocessen. Det kan spara både tid och kostnader i projekten, men framför allt bidra till att göra miljöarbetet effektivare och bättre. Exempelvis så kan en projekterad byggvara göras spårbar i ett tidigt skede och dess miljöeffekter därmed synliggöras och verifieras under hela projektets gång.

Gruppen Miljö och energi är nystartad, vad är det ni ska göra?
Vi vill skapa en plattform för att fånga upp den kunskap och erfarenhet som finns när det gäller energi- och miljöfrågor och se hur detta kan kopplas ihop med informationsmodeller och flöden. Vi vill också sprida information inom området så att fler aktörer får användning av kunskapen. Inledningsvis kommer vi att ta fram en handlingsplan över hur vi vill arbeta och vad vi ska fokusera på.

Kommer gruppens arbete vara till nytta för samhället i stort?
Miljö- och hållbarhetsfrågan är en central frågeställning för alla. Jag tror att vi kan bidra till att skapa verktyg för att koppla samman processer och modeller vilket gör arbetet med miljöhållbarhetsfrågan enklare och mer förståelig för användaren och slutkunden. Min vision är att vi inom 3-5 år kan göra medvetna och kloka miljöval där man tidigt i projekten kan visualisera hur, var och i vilken omfattning olika val påverkar oss.


Kontakt

Om du vill vara med i gruppen eller har frågor, skicka ett e-post till Jonny Hellman: jonny.hellman@bimalliance.se. Intressentgrupperna är till för medlemmar i BIM Alliance.