Trafikverket BIM-utbildar 600 anställda

2014-10-15

600 personer från Trafikverket ska utbildas i BIM. Kompetensnivån hos personalen på Trafikverket ska höjas för att de ska kunna införa arbetsmetoden i alla infrastrukturprojekt i framtiden.

Trafikverket är den största aktören i branschen och har ett ansvar att driva utvecklingen i rätt riktning. Genom att öka medarbetarnas kompetens inom BIM kan Trafikverket ställa väl avvägda krav på sina leverantörer och därigenom bidra till att utveckla hela anläggningsbranschen. Genom utbildningen satsar Trafikverket brett för att i framtiden införa arbetsmetoden i alla sina projekt.

Vianova Systems har fått uppdraget att genomföra utbildningen. De som ska genomgå utbildningen är Trafikverkets anställda och inhyrda konsulter som i sitt arbete berörs av investerings- och underhållsverksamhet. De som ska utbildas är bland annat chefer, projektledare, projektingenjörer, specialister inom teknik och miljö samt datasamordnare.

Utbildningen påbörjas i början av nästa år. Den största andelen av de 600 deltagarna ska genomgå utbildningen under 2015. Därefter kommer kurstillfällen att avropas efter behov.