Trafikverket ställer krav på BIM-användning

2014-10-14

I nya investeringsprojekt som Trafikverket upphandlar kommer det från och med 2015 att bli krav på att använda BIM. Avsikten är att driva på utvecklingen och bidra till ökad produktivitet i anläggningsbranschen.

Kravet på att använda BIM redan i upphandlingen är en del i Trafikverkets BIM-strategi. I takt med att fler använder BIM kommer arbetssättet att bidra till ökad effektivitet och produktivitet i anläggningsbranschen.

– Som landets största beställare av anläggningsarbeten får Trafikverket en tongivande roll när det gäller utvecklingen av hela anläggningsbranschen och beslutet att fastställa en BIM-strategi väntas få en stor påverkan på hela branschen, säger Ann-Therése Albertsson, som leder arbetet med att införa BIM i Trafikverket.

På kort sikt ska Trafikverket ställa tydliga krav på att BIM används i investeringsverksamhet enligt en definierad lägsta nivå från och med 2015. På lång sikt är målet att Trafikverket ska hantera anläggningsdata med hjälp av BIM genom hela anläggningens livscykel.

– Genom att kräva BIM redan i upphandlingsunderlaget kommer Trafikverket att driva utvecklingen framåt, säger Ann-Therése Albertsson.

Trafikverkets BIM-strategi gäller från och med 1 oktober 2014.

Läs pressmeddelandet på Trafikverkets webbplats

Ladda ner Trafikverkets BIM-strategi