V-Con: Industridag och upphandling

2014-10-01

V-Con är ett samfinansierat europeiskt projekt som syftar till utveckling av öppna BIM- och GIS-lösningar för infrastruktur med fokus på vägar. Nu görs en gemensam svensk/holländsk upphandling och en industridag anordnads i Amsterdam den 9 oktober.

Upphandling

Nu görs en gemensam svensk/holländsk förkommersiell upphandling (PCP) för att få fram en standardiserad struktur för informations- och datautbyte och testa denna i olika befintliga mjukvaror.

Till upphandling och förfrågningsunderlag

Industridag

V-Con anordnar en industridag i Amsterdam den 9 oktober. Under dagen kommer deltagarna tillsammans att utarbeta, tydliggöra och diskutera V-Con och den aktuella upphandlingen. Läs mer och registrera ditt deltagande via inbjudan.

Inbjudan och anmälan