Nytt om BIP - beteckningar och egenskaper

2014-09-29

Ett seminarium om BIP (building information properties) för installationer arrangerades i Stockholm den 4 september. Arbetet med få en gemensam grund som underlättar för alla parter fortsätter.

BIP visar dels en vidareutveckling av beteckningar för objekt enligt standarder och Bygghandlingar 90 med kopplingar till BSAB, dels viktiga egenskaper för objekt. Arbetet pågår med sjukhuset Nya Karolinska i Solna och andra projekt som grund där Ramböll, Sweco, Tyréns, WSP och ÅF bjuder branschen på sina erfarenheter - allt för att få en gemensam grund som underlättar för alla parter. BIM Alliance installationsgrupp jobbar med att samordna arbetet med övriga initiativ och standarder.

Frågor kan ställas till carl-erik.brohn@bimalliance.se

Ta del av resultatet och bidra med dina kunskaper och synpunkter

Läs mer om BIP i BIM Alliance infoblad