På gång i BIM Alliance intressentgrupper

2014-09-25

Det är full aktivitet i många av BIM Alliance intressentgrupper. Här kan du läsa mer om vad som pågår just nu.

Intressentgruppernas möten hittar du i BIM Alliance kalendaium:

Kommande möten i kalendariet

Läs mer om intressentgrupperna och kontakta ansvariga för intressentgrupperna:

Mer information och kontaktpersoner
 

Ny intressentgrupp – miljö och energi

BIM Alliance nya intressentgrupp kommer att hantera och driva frågor som berör miljö- och energiområdet. Intresset för gruppen är stort och under början av oktober kommer BIM Alliance att bjuda in ett antal medlemmar.  Kontakta Jonny Hellman vid frågor: jonny.hellman@byggvarubedomningen.se 
 

Intressentgrupp projektledning

För att vi ska få utdelning av BIM i projekt är fokus i projekt- och projekteringsledningsgruppen viktiga förutsättningar. På mötet i september var därför förutsättningar som affärsmodeller, organisation och styrdokument på agendan. På mötet fick vi ta del av erfarenheter från olika projekt ur ett beställarperspektiv från:

  • Marcus Bengtsson, CAD/BIM-chef Locum
  • BIM i staten, Linus Malm, Avdelningschef Tyréns 
  • En projektledares perspektiv, Simon Svensson, Projektledare White arkitekter

Nina Borgström har tagit över ansvaret för gruppen efter Olle Samuelson.

Läs mer om Nina Borgström 

Nästa möte: 12 november hos BIM Alliance på Drottninggatan 33
 

Intressentgrupp installation

Initieringen av och arbetet med BIP är en viktig del av gruppens arbete.  En av nyttorna med BIP är att förenkla information från CAD-system till kalkyl och detta är huvudämnet på nästa möte. Andra exempel på aktiviteter inom gruppen är informationsutbyte om ETIM, BEAst och logistikprojektet, diskussion och formulering av gemensamma önskemål och utveckling samt studiebesök.

Arbetet utökas nu för bygg och ”BIP för Bygg” har initierats av gruppen. Peab driver detta i ett projekt med NCC, Skanska, Veidekke samt arkitekter och konstruktörer med finansiering av SBUF.

Nästa möte: 13 november klockan 9.00-12.00 hos Tyréns
 

Intressentgrupp anläggning 

Den 19 september träffades Anläggningsgruppen hos Trafikverket i Solna. Tema för mötet var ”Informationshantering i Totalentreprenader”.

Jan Olofssson, Skanska, höll ett föredrag som berörde entreprenörens syn och Jesper Niland, Trafikverket, pratade ur ett beställarperspektiv. Båda presentationerna byggde på de aktuella upphandlingarna som genomförs i Förbifart Stockholm. Jan belyste utmaningarna med att lära sig och förstå den informationen från modellerna. Jesper berättade om utmaningarna med vilken information man ska lägga med i modellerna och balansgången mellan vad som blir styrande respektive informerande. Det blev en bra diskussion om hur valet av entreprenadform påverkar informationsmängden som följer med från skede till skede.

På mötet deltog också Saga Hellberg från STD-företagen. Hon informerade om det arbete som Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen driver för att tillsammans ta ett avgörande steg framåt för att nå visionen om 0 allvarliga arbetsmiljöolyckor. BIM har identifierats som ett arbetsområde för att uppnå visionen. Anläggningsgruppen har också utpekats som referensgrupp. På mötet genomfördes en kort workshop och Saga kommer att stämma av fortsatt arbete med gruppen.

På mötet beslutades att Johan Asplund och Pontus Bengtson sätter samman en enkel temperaturmätare (enkät) för hur långt vi anser att vi kommit i vårt BIM-arbete. Enkäten skickas ut till alla i gruppen.

Nästa möte: 16 december, information om plats kommer senare
 

Intressentgruppen förvaltning

En av huvudpunkterna på förvaltningsgruppens möte den 19 september var en genomgång av den nya versionen av ”Tillämpningsanvisning förvaltning ” under ledning av Per Erlandsson.
Tillämpningsanvisningen för ”digitala leveranser till och från förvaltning” har tagits fram med målet att skapa bättre ordning och reda på digitala informationsmängder och kan fritt laddas ned från från BIM Alliances webbplats: tillämpningsanvisning

Nästa möte: 26 november
 

Utvecklingsgruppen buildingSMART

Vi planerar nu möten och aktiviteter för hösten och våren 2015. Ni som är intresserade av att engagera er är välkomna att höra av er till Väino Tarandi: vaino.tarandi@bimalliance.se