Ny gruppledare för intressentgrupp projektledning

2014-09-25

BIM Alliance har pratat med Nina Borgström, chef för digital design och BIM hos White arkitekter, och ny ledare för BIM Alliance intressentgrupp projektledning.

Vad gör ni i projektledargruppen?Nina Borgström
- Gruppen har fokus på hur projektledare och projekteringsledare kan påverka och driva implementeringen av BIM. Vi har en spännande tid framför oss där vi brottas med hur BIM ska bli en integrerad del av vårt arbetssätt. För att lyckas behövs en bra bas att stå på och projektledningsgruppen kan bidra med olika typer av styrdokument, till exempel med riktlinjer för som ska gälla vid mötesserier.

Har samhället någon användning för det ni kommer producera?
- BIM gör det möjligt för oss att på ett intelligent sätt ta oss an den stora utmaningen att bygga hållbart ur alla aspekter. Det finns förutsättningar att använda möjligheterna med BIM på ett smartare sätt och projektledargruppen kan bidra till detta.

Hur blir det att leda ledare tror du?
- Haha, det blir en rolig utmaning! Men jag tror att de gillar när det finns någon annan som styr upp för en gångs skull. Många olika yrkesroller finns representerade i gruppen och det blir väldigt bra möten, erfarenhetsutbyten och diskussioner. Det är värt att engagera sig!