Ny ansökan om ett strategiskt innovationsprogram

2014-09-24

Den 22 september lämnade IQ Samhällsbyggnad in en förnyad ansökan till VINNOVA om ett långsiktigt strategiskt forsknings- och innovationsprogram (SIO) inom BIM och industriella processer. Ansökan baseras på en idéskiss, som om den blir godkänd ska utvecklas i en fullständig ansökan i februari 2015.

VINNOVA gör tillsammans med Formas och Energimyndigheten en satsning på strategiska innovationsområden. IQ Samhällsbyggnad har tillsammans med flera aktörer, bland annat SBU och Lantmäteriet, tagit fram en strategisk innovationsagenda och sökte under våren 2014 ett flerårigt program med agendan som bas. Den ansökan gick inte hela vägen och vi gör därför nu ett nytt försök efter att ha utvärderat arbetet tillsammas med VINNOVA.

Läs mer om IQ Samhällsbyggnads SIO-arbete 

Läs mer om strategiska innovationsområden på VINNOVAS webbplats