Krönika: Krav ger bättre BIM-beställningar

2014-09-24

Kommer sektorns aktörer att samordna sig och själva hitta nya vägar i BIM-processen eller behövs det någon som ställer krav även på arbetssätt och processer? Detta diskuteras i BIM Alliance senaste krönika i Byggindustrin.

Läs krönikan på Byggindustrins webbplats