Utlysning: Strategiska innovationsprogram

2014-08-15

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas utlyser medel för att etablera strategiska innovationsprogram (SIO) inom satsningen Strategiska innovationsområden. Utlysningen görs i två steg och en skiss ska lämnas in den 22 september.

Under hösten går det att söka stöd för att att etablera och genomföra ett strategiskt innovationsprogram med syfte att stärka eller bygga upp ett strategiskt innovationsområde. Detta omfattar:

• finansiering för att organisera och leda ett strategiskt innovationsprogram, 1-3 miljoner kr per år.
• en reserverad budget för insatser inom ett strategiskt innovationsprogram, 10-50 miljoner kr per år.

Utlysningen riktar sig till aktörer som vid ansökningstillfället har:

• en nationellt förankrad forsknings- och innovationsagenda,
• en konkret plan för ett strategiskt innovationsprogram,
• förtroendet att nationellt representera innovationsområdets viktiga aktörer, såsom stora företag, små och medelstora företag, offentlig sektor, universitet/högskolor och forskningsinstitut.

Läs mer och ansök på VINNOVAs webbplats