Förslag till benämning av egenskaper på objekt

2014-06-25

Grundläggande inom BIM är informationshantering och BIP är ett förslag till en samling olika egenskaper på objekt. BIM Alliance arbetsgrupp för installation har arbetat fram förslaget. Läs mer i BIM Alliance senaste infoblad.

Behovet av ett gemensamt system för benämningar på objektegenskaper vid BIM-projektering har funnits under en längre tid. Arbetsgruppen för installation inom BIM Alliance Sweden har därför sedan drygt ett år tillbaka arbetat med att ta fram ett förslag – BIP, Building Information Properties. Förslaget är nu tillgängligt för alla intresserade.

Läs mer i BIM Alliance infoblad