BIM i staten - nu finns gemensam strategi

2014-06-17

"BIM i staten" är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna - Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket. Projektet har tagit fram en gemensam strategi samt riktlinjer för arbete och användande av byggnadsinformationsmodeller och informationshantering i projekt och förvaltning.

Strategin innebär bland annat att organisationerna senast 2015 kommer att ha ett gemensamt kravställande på öppna neutrala standarder samt hur information skapas och hanteras i projekt och förvaltning.

Läs mer om BIM i staten och ladda ner strategi och riktlinjer