Gemensamma kravnivåer på BIM hos statliga aktörer

2014-06-10

Trafikverket och fem andra statliga organisationer tar nu krafttag för att få en bredare användning av BIM i sina respektive verksamheter. Även om vägen dit är lång så är ambitionerna tydliga. År 2015 ska Trafikverkets samtliga nystartade projekt ha en BIM-inriktning och 2018 ska de statliga förvaltningsjättarna ha börjat använda BIM i förvaltningen.

Läs mer i BIM Alliance infoblad