Årsstämma och ny styrelse

2014-05-27

Den 23 maj höll BIM Alliance årsstämma och representanter från medlemsorganisationerna träffades i Ljusgården på Drottninggatan 33. Under mötet presenterades BIM Alliance arbete och en ny styrelse valdes.

BIM Alliance bildades den 1 januari 2014 vid en sammanslagning av de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM och styrelsens första mandatoperiod har alltså varit väldigt kort. Den nya styrelsen blev därför i så stor utsträckning som möjligt oförändrad. Halva styrelsen valdes också på 2 års mandattid för att skapa förutsättningar för både förnyelse och kontinuitet.

Följande personer valdes in i styrelsen:

- Ulrika Francke, Tyréns, ordförande, 2 år
- Ann-Therese Albertsson, Trafikverket, 1 år
- Magnus Meyer, WSP, 1 år
- Mats Broman, 5D Systemkonsult, 1 år
- Rikard Espling, Skanska, 2 år
- Inger Lindberg Bruce, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, 2 år
- Claes Magnusson, Locum, 2 år
- Väino Tarandi, KTH, 1 år
- Michael Walmerud, Akademiska Hus, 1 år

 

BIM Alliance årsstämma 2014

BIM Alliance årsstämma 2014

Stämma i ljusgården. Olle Samuelson, vd för BIM Alliance, berättade om verksamheten.