Ja till påverkansplattform för hållbart samhällsbyggande!

2014-05-26

Nu är det klart att IQ Samhällsbyggnad tillsammans med flera aktörer i branschen beviljats en påverkansplattform för hållbart samhällsbyggande i Horisont 2020. BIM är ett av fokusområdena och VINNOVA står bakom utlysningen.

Påverkansplattformen ”BEST - Built Environment Sweden plaTform” är ett samverkansforum för att samordna svenska intressen inom samhällsbyggnad och stärka sektorns roll i forskningsprogrammet Horisont 2020. Påverkansplattformen ska lyfta angelägna frågor för Sverige genom alla tillgängliga kanaler för att säkra finansiering till frågorna på EU-nivå.

Plattformen har ett brett perspektiv på samhällsbyggnadsfrågor – inklusive stadsplanering, arkitektur, boendemiljö, försörjningssystem, infrastruktur, BIM, industriella processer, energieffektivitet och hållbarhet. Nu börjar arbetet med påverkansagendan där det ska utkristalliseras vilka områden plattformen ska fokusera på.

Påverkansplattformen finansieras 2014-2016 och IQ Samhällsbyggnad kommer ha en koordinerande funktion. Bakom plattformen står också Chalmers, KTH Centrum för Hållbart Samhällsbyggande, KTH Road2Science, Sveriges Bygguniversitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Samhällsbyggnadslänken och Umeå Kommun.

Läs mer om Horisont 2020 på VINNOVAs webbplats