På gång i BIM Alliance grupper

2014-05-21

Inom BIM Alliance finns sedan sammanslagningen ett flertal grupper att engagera sig i. Grupperna är öppna för alla våra medlemmar.

BIM Alliance har nu påbörjat en översyn av grupperna och ett första möte med en nybildad grupp för miljö och energifrågor har ägt rum. En inbjudan för att delta i gruppen kommer skickas ut innan sommaren och ett möte kommer att anordnas i början av hösten.

Läs mer om våra intressegrupper och vem du ska kontakta om du vill delta

Kommande möten för intressentgrupperna hittar du i kalendariet

Här nedan kan du läsa mer om vad som är på gång i några av grupperna.

På gång i projektledningsgruppen

Cirka 20 personer från projektledningsgruppen träffades den 13 maj hos BIM Alliance i Stockholm. Olle Samuelson inledde med att informera om BIM Alliance. Mats Westerlund och Carl-Johan Gårdinger presenterade NCCs aktuella arbete och frågeställningar kring implementering av VDC (virtual design and construction) inom NCC. Vissa tillämpningar av BIM har blivit självklara, men vissa är fortfarande svåra. Det är organisatoriska frågor som är utmaningen snarare än de tekniska.

Petter Bengtsson från Okidoki Arkitekter presenterade arbetet med BIM i ett multiarenaprojekt. Trots avsaknaden av krav på BIM genomförde man för egen del projektet med hjälp av BIM. Detta ledde till stora vinster, även för beställaren som insåg nyttan under resans gång.

Henrik Franzén från Trafikverket presenterade en sammanställning av olika sätt att mäta BIM med hjälp av (inter)nationella exempel - dels BIM-implementering i sig, men även effekterna av BIM. Effektmätning av BIM presenterades även av Rogier Jongeling som visade resultat från effektmätningar i ett projekt åt Fortifikationsverket där BIM-tillämpningar var nära knutna till effektmålen i projektspecifikationen. Frågan diskuteras om och i vilken utsträckning BIM Alliance kommer att genomföra egna mätningar eller om man kommer att sammanställa resultat från olika mätningar vid olika tillfällen. Vid nästa möte presenteras förslag.

På gång i anläggningsgruppen

Cirka 30 personer från Anläggningsgruppen träffades den 5 maj på WSP i Stockholm. Olle Samuelson inledde med att informera om BIM Alliance. Sedan berättade Johan Asplund från Trafikverket om BIM-arbetet i förbifart Stockholm. Efter det gick Mikael Malmkvist, Trafikverket, och Anders Nilsson, Triona, igenom arbetet kring V-Con.
Diskussionerna kom att fokusera på informationshanteringen i byggfasen. Bland annat så diskuterades vad som behöver göras för att entreprenörerna, på ett ännu bättre sätt, ska kunna använda modellerna från planeringsfasen. Ämnet diskuterades från olika synvinklar till exempel juridiska, kompetensmässiga, teknologiska och strukturella.

Nästa möte äger rum den 19 september med fokus på informationshantering i totalentreprenader.
Det planeras även för ett webinar kring erfarenhetsåterföring från projektörerna i förbifart Stockholm, troligen i augusti.

På gång i installationsgruppen

Installationsgruppen har möte 22 maj. Installationsgruppen är aktiv inom SBUF-projekten BIP, building information properties, för gemensamma beteckningar, koder, egenskaper med mera. Gruppen tar initiativ till att försöka få bättre information från tillverkare inom ventilation. VVS-information arbetar med standarden ETIM för bättre egenskapsredovisning från tillverkare och handel. Gruppen får information om detta och andra närbesläktade projekt.