BIM på regeringens agenda

2014-05-20

Tidigare i månaden träffade representanter för BIM Alliance Socialdepartementet för att infomera om vad som är på gång inom BIM-området.

BIM Alliance har sedan flera år en regelbunden kontakt med Socialdepartementet och särskilt med plan-, bygg- och bostadsenheten. Nu i maj diskuterades utvecklingen inom BIM-området med statssekreteraren Ulf Perbo. BIM Alliance informerade departementet om den internationella utvecklingen och de nationella initiativ som tas i sektorn genom myndigheter, statliga verk, offentligägda bolag och privata företag. Regeringen har initierat ett antal utredningar hos bland annat Statskontoret, Boverket, Lantmäteriet och Statens Geotekniska Institut där BIM Alliance är med på flera håll.