Nya tag för Smart Built Environment

2014-05-19

Inget strategiskt innovationsområde för BIM och industriella processer i denna ansökningsomgång. Men arbetet fortsätter.

IQ Samhällsbyggnad har tillsammans med BIM Alliance och flera aktörer i samhällsbyggnadssektorn arbetat för att få till ett strategiskt innovationsområde (SIO) inom området BIM och industriella processer. VINNOVA meddelade i dag att vi inte blivit beviljade ett program den här gången. Arbetet med satsningen har dock kommit långt och arbetet för att få till en samlad satsning fortsätter, aningen i form av en ny ansökan vid nästa ansökningsomgång eller i en annan form och omfattning.

Läs mer på IQ Samhällsbyggnads webbplats

I denna ansökningsomgång blev det fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden. Det är inom områdena: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ansvariga myndigheter är VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer om strategiska innovationsområden på VINNOVAs webbplats