Kraftigt minskat antal ätor i BIM-baserat skolprojekt

2014-05-05

BIM-baserad metodik från start, rejäl satsning på projekteringen, kvalitetskontroller och visualiseringar, hög andel brukarmedverkan och väl fungerande kommunikation mellan alla inblandade parter – allt har bidragit till att om- och tillbyggnaden av Värgårdsskolan i Kisa blivit ett lyckat projekt. Och inte minst – mängden avvikelser var under tre procent jämfört med normala tio procent!

Läs mer om hur BIM bidragit till det lyckade projektet i Värgårdsskolan i Kisa.

Ladda ner BIM Alliance infoblad