Mjuka värden och systemstöd nyckel till framgång med BIM

2014-04-29

Komplexa projekt som NKS-projektet i Stockholm hanterar mycket information till och från olika parter. Nya BIM-lösningar och verktyg som säkrar, förädlar och uppdaterar information förenklar avsevärt hanteringen. Erfarenheter visar dock att om det inte finns intresse av att samarbeta så blir all teknik ointressant.

Sjukhusprojektet Nya Karolinska Solna anses vara ett av de ledande informationsprojekten i världen. Erfarenheterna härifrån är generella och kan användas i många andra projekt. Läs mer om hur mjuka värden och systemstöd varit en nyckel till framgång med BIM i projektet.

Ladda ner BIM Alliance infoblad