Resultat från buildingSMART-veckan i mars

2014-04-24

Under tre dagar, 17-19 mars var BIM Alliance värd för buildingSMART International, där ett antal arbetsgrupper inom standardiseringsorganisationen hade möten kring utveckling av standarden IFC med de närliggande standarderna för klassifikation och process/leverans. Runt hundra internationella experter var på plats i Stockholm.

Här nedan presenterar vi kort några av resultaten från buildingSMART-veckan.

buildingSMART Data Dictionary: ny version, nya verktyg utvecklas och tillgängliggörs som open source-verktyg, pilotprojekt runt världen med gemensamma mallar för COBie, IFC och flera andra initiativ.

BIM Collaboration Format, BCF, 2.0: har godkänts som en buildingSMART-standard och kommer att kompletteras med ytterligare dokumentation och användarhandledning. Detta är ett XML-format som hanterar ärenden som bland annat skapas vid modellgranskning där objekten med sina identiteter kan skickas mellan aktörernas BIM-verktyg och visa bilder som illustrerar ärendet, texter med mera.

Infrastruktur: Sydkorea startar ett projekt som utvecklar infrastrukturdelen i IFC. Datamodell och verktyg för att skapa BIM-objekt för infra kommer att tas fram. buildingSMART-medlemmar är välkomna att medverka och att ta del av detta arbete.

BIM Guidelines: definition av hur BIM guides kan införlivas i buildingSMARTs Global BIM Guidelines repository. Läs mer om BIM Guidelines

Frågor?

Vill du veta mer är du välkommen att skicka e-post till: vaino.tarandi@abe.kth.se