Slutspurt för Smart Built Environment

2014-03-07

Idag lämnade IQ Samhällsbyggnad, tillsammans med flera aktörer i samhällsbyggnadssektorn, in en slutgiltig ansökan för ett strategiskt innovationsområde (SIO). Förhoppningen är att få till ett mångårigt forsknings- och innovationsprogram inom området strukturerad informationshantering och industriella processer för bygg- och fastighetssektorn.

Smart Build Environment

Ansökan bygger på agendan Smart Built Environment och är framtagen i bred och djup samverkan mellan aktörer inom samhällsbyggnadssektorn – fler än 35 företag och organisationer står bakom satsningen.

Ansökan hanterar frågor om hur samhällsbyggandets processer och arbetssätt behöver förändras för att öka produktiviteten och ge bättre slutprodukter i form av byggnader, infrastruktur och stadsmiljöer ur ett hållbarhetsperspektiv. För att uppnå detta behövs ett samlat tillvägagångssätt hos branschens aktörer för förändring och modernisering av tankesätt, arbetsmetoder och användning av digital, strukturerad och intelligent information. Det svenska styrkeområdet BIM (byggnadsinformationsmodellering) och industriella processer är en stor del av en sådan förändring och området behöver därför utvecklas och förnyas.

Ansökan fick avslag våren 2014. Men ansökan planeras att lämnas in för andra gången hösten 2014.

Läs mer om Smart Built Environment på IQ Samhällsbyggnads webbplats


Företag och organisationer bakom satsningen:

Akademiska hus, Arcona, BIM Alliance, Boverket , Bygginnovationen, Cementa, Chalmers Professional Education , CMB, Kommunförbundet Skåne, Lantmäteriet, Lindbäcks, Link Arkitektur, NCC, Peab, Produktionslyftet, Riksbyggen, SBU – Sveriges Bygguniversitet (Chalmers, KTH, LTH, LTU i samverkan), SBUF, SIO – IoT, SISAB, SP, Specialfastigheter, STD, Sweco, Svensk Byggtjänst, Swerea IVF, Sveriges Byggindustrier, Trafikverket, Tyréns, Veidekke, White, Vianova, Vico Software, WSP samt VVS-företagen.