Bättre verksamhetsmöten tack vare 3D-visualisering

2014-02-21

3D-visualisering som kommunikationsmedel har framgångsrikt använts vid ett stort renoveringsprojekt på Centralsjukhuset i Karlstad. Att brukarna i ett tidigt skede kan se den kommande utformningen och lämna relevanta synpunkter minskar mängden fel och kostsamma korrigeringar i byggskedet. Läs BIM Alliance infoblad.

Infobladen presenterar resultat från projekt genomförda inom BIM Alliance, eller gemensamma initiativ från BIM Alliances medlemmar.

I det senaste infobladet kan du läsa om Centralsjukhuset i Karlstad, som totalt omfattar cirka 145 000 kvadratmeter, och som under de senaste tre åren genomgått omfattande förändringar. Verksamheter har omlokaliserats, lokaler moderniserats och byggnader renoverats. Projektet, benämnt CSK 2013, består av ett 70-tal olika delprojekt och omsluter cirka 300 miljoner kronor. Hela projektet är BIM-baserat.

– Från vår sida har BIM-inriktningen varit tydlig från allra första början, säger Roberth Sundhäll, BIM-samordnare på byggföretaget Byggdialog i Karlstad. Men det var lite trögt i början och det tog drygt ett år innan vi kunde tillämpa BIM på ett bra sätt med 3D-modeller.

Läs hela infobladet här