Internationell utblick – nytt från buildingSMART

2014-01-28

Vid buildingSMART-mötet i München initierades flera nya projekt som kommer att få stor inverkan i en nära framtid och världens största byggnation Kina är nu med i buildingSMART.

Kina och buildingSMART
I september 2013 lanserade Kina sitt nya buildingSMART chapter och därmed är även världens största byggnation med i buildingSMART. Att de går med i buildingSMART motiveras bland annat av att buildingSMART öppnar vägen för den kinesiska byggindustrin till den globala marknaden.

Nya projekt vid buildingSMART-mötet i München
Vid senaste buildingSMART-mötet i München i oktober 2013 initierades flera nya projekt som kommer att få stor inverkan i en nära framtid. Infrastruktur har nu blivit en egen grupp och kommer att utveckla IFC-standarden med datamodeller för bland annat broar, vägar och linjeföring. För standardiseringen av linjeföringen samverkar buildingSMART med OGC, Open Geospatial Consortium. Vid mötet i München tecknades en överenskommelse mellan svenska Trafikverket, holländska Rijkswaterstaat och buildingSMART om finansiering av linjeföringsprojektet. EU är också medfinansiär genom EU-projektet V-con där Trafikverket och Rijkswaterstaat deltar.

Ett annat projekt som också hade en start i München är implementeringen av buildingSMART Data Dictionary, dett vill säga den internationella standarden för klassifikation och egenskaper. Holländska objektbiblioteket CB-NL kommer att använda bS Data Dictionary. Verktyg för en Google-plattform med gränssnitt och annat stöd mot bS Data Dictionary kommer att tillhandahållas buildingSMART av norska Catenda. Det innebär att alla buildingSMART-utvecklare fritt kommer att få tillgång till dessa verktyg. Ett pilotprojekt inom buildingSMART Data Dictionary pågår och resultaten presenterades i München. Flera leverantörer av BIM Libraries, som National BIM Library i Storbritannien är inblandade.

Vid det kommande internationella buildingSMART-mötet i Stockholm 17-19 mars 2014 kommer samtliga dessa projekt att presenteras, diskuteras och utvecklas i plenar- och gruppmöten. Ni som är intresserade har möjlighet att delta om ni anmäler intresse till Väino Tarandi: vaino.tarandi@abe.kth.se.