• Runt 60 deltagare kom för att lära sig mer om BIM när BIM Alliance arrangerade ett seminarium tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting den 16 december.

  • BIM Alliance första år blev spännande och mycket innehållsrikt! Sedan de tre föreningarna slogs ihop under samma paraply har vi sett att 1+1+1 blivit mycket mer än 3. Vi kan nu driva BIM- och digitaliseringsfrågorna samlat för hela sektorn och via alla er, nästan 160 medlemsföretag, fortsätta arbetet mot det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

  • Det finns ett stort intresse för BIM hos Sveriges studenter. Men håller utbildningarna måttet? Läs BIM Alliance senaste krönika i Byggindustrin.

  • BIM Alliance nybildade grupp Tekniskt råd ska försöka samordna och sprida kunskap om alla utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen. Gruppledare Kurt Löwnertz berättar mer om gruppens kommande arbete.

  • Den 24 och 25 november genomförde BIM Alliance två seminariedagar tillsammans med ULI Geoforum. Läs mer och hämta presentationer från dagarna.

  • BIM Alliance har pratat med Sara Beltrami, BIM-strateg på Tyréns, och ny ledare för BIM Alliance intressentgrupp bygg och installation.

  • Håll dig uppdaterad om vad som händer på BIM-området - prenumerera på BIM Alliance nyhetsbrev.

  • BIM Alliance har pratat med Jonny Hellman, VD för Byggvarubedömningen och ledare för BIM Alliance nya intressentgrupp Miljö och energi.

  • 600 personer från Trafikverket ska utbildas i BIM. Kompetensnivån hos personalen på Trafikverket ska höjas för att de ska kunna införa arbetsmetoden i alla infrastrukturprojekt i framtiden.

  • I nya investeringsprojekt som Trafikverket upphandlar kommer det från och med 2015 att bli krav på att använda BIM. Avsikten är att driva på utvecklingen och bidra till ökad produktivitet i anläggningsbranschen.

12345
Next page Last page