Två nya infoblad

2013-10-25

Nu finns det två nya infoblad att ladda ner. Läs om att det kan vara komplicerat att BIM-anpassa ett helt fastighetsbestånd och kika på ett förslag till branschgemensamma befattningsbeskrivningar.

Komplicerat att BIM-anpassa ett helt fastighetsbestånd
Våren 2011 startade Locum, Stockholms läns landstings fastighetsbolag, arbetet med att digitalisera sitt fastighetsbestånd. Denna satsning skulle ge lägre kostnader och effektivare projekt. Efter att cirka en miljon kvadratmeter modellerats har frågorna börjat komma. En av de viktigaste är hur modellerna för det befintliga beståndet ska förvaltas och hållas uppdaterade. 

Tydliga rollbeskrivningar underlättar BIM-arbetet
Behovet av branschgemensamma befattningsbeskrivningar och BIM-nomenklatur är stort. Därför har en arbetsgrupp utsedd av OpenBIMs projektledargupp arbetat fram ett dokument som underlättar upphandling av BIM-tjänster. Dokumentet konkretiserar roller, ansvar och kompetenskrav och kan fungera som en de facto-standard. Det är fritt att använda och kan tankas hem på OpenBIMs hemsida.

Till infobladen