Kraftsamling för BIM med ny förening

2013-09-30

Nu är det klart att de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM går samman i den nybildade föreningen BIM Alliance den 1 januari 2014. Vid ett extra medlemsmöte i dag valdes föreningens första styrelse med Tyréns vd Ulrika Francke som ordförande.

Sammanslagningen innebär ökade krafttag inför BIM-införandet som kommer att effektivisera framtidens planering, byggande och förvaltning. BIM Alliance ska arbeta efter visionen att skapa det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

-  Jag är hedrad och glad över förtroendet att vara ordförande i den nya föreningen som gör det enklare för medlemmarna och ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp över BIM-frågorna. Ambitionen är att vårt arbete kommer ha positiv inverkan på processerna hos samhällsbyggandets aktörer, säger föreningens nyvalda ordförande Ulrika Francke.

Vid det extra medlemsmötet i dag valdes följande personer in i styrelsen för BIM Alliance:

- Ulrika Francke, Tyréns, ordförande
- Ann-Therese Albertsson, Trafikverket
- Rikard Appelgren, WSP
- Mats Broman, 5D System (ordförande fi2)
- Rikard Espling, Skanska (ordförande OpenBIM)
- Catherina Fored, Sveriges Arkitekter
- Claes Magnusson, Locum
- Väino Tarandi, KTH (ordförande buildingSMART)
- Michael Walmerud, Akademiska Hus

Fokusering framåt
Verksamheten för BIM Alliance startar den 1 januari 2014 men arbetet med att slå samman de tre föreningarna är redan igång. Ett kansli ska skapas, en webbsida lanseras vid årsskiftet och bland annat planeras en seminarieserie genom Sverige.

BIM Alliance verksamhet kommer att omfatta utveckling, implementering och förvaltning av goda IT-lösningar och öppna standarder. Föreningen kommer också att arbeta med informationsspridning och nätverkande, vara en mötesplats för implementering och tillämpningar och främja såväl nationell som internationell standardisering.

Förhoppningen är att alla företag och organisationer som är medlemmar i någon av de tre föreningarna i dag kommer att stanna kvar även i den nya föreningen. BIM Alliance kommer vid starten att ha cirka 150 medlemmar och ambitionen är att öka medlemsantalet ytterligare.

- See more at: http://www.iqs.se/Aktuellt/Nyhetslistning/130930_BIM_Alliance.aspx#sthash.GQHLaQXy.dpuf

Sammanslagningen innebär ökade krafttag inför BIM-införandet som kommer att effektivisera framtidens planering, byggande och förvaltning. BIM Alliance ska arbeta efter visionen att skapa det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

- Jag är hedrad och glad över förtroendet att vara ordförande i den nya föreningen som gör det enklare för medlemmarna och ger en möjlighet att ta ett helhetsgrepp över BIM-frågorna. Ambitionen är att vårt arbete kommer ha positiv inverkan på processerna hos samhällsbyggandets aktörer, säger föreningens nyvalda ordförande Ulrika Francke.

Vid det extra medlemsmötet i dag valdes följande personer in i styrelsen för BIM Alliance:

- Ulrika Francke, Tyréns, ordförande
- Ann-Therese Albertsson, Trafikverket
- Rikard Appelgren, WSP
- Mats Broman, 5D System (ordförande fi2)
- Rikard Espling, Skanska (ordförande OpenBIM)
- Catherina Fored, Sveriges Arkitekter
- Claes Magnusson, Locum
- Väino Tarandi, KTH (ordförande buildingSMART)
- Michael Walmerud, Akademiska Hus

Fokusering framåt

Verksamheten för BIM Alliance startar den 1 januari 2014 men arbetet med att slå samman de tre föreningarna är redan igång. Ett kansli ska skapas, en webbsida lanseras vid årsskiftet och bland annat planeras en seminarieserie genom Sverige.

BIM Alliance verksamhet kommer att omfatta utveckling, implementering och förvaltning av goda IT-lösningar och öppna standarder. Föreningen kommer också att arbeta med informationsspridning och nätverkande, vara en mötesplats för implementering och tillämpningar och främja såväl nationell som internationell standardisering.

Förhoppningen är att alla företag och organisationer som är medlemmar i någon av de tre föreningarna i dag kommer att stanna kvar även i den nya föreningen. BIM Alliance kommer vid starten att ha cirka 150 medlemmar och ambitionen är att öka medlemsantalet ytterligare.