Nytt infoblad

2013-08-15

Läs om hur nya programvaror och BIM förbättrar installationsarbetet.

I Nya Karolinska Solna-projektet samarbetar teknikkonsulterna Sweco/ÅF och entreprenören Skanska Installation med att använda BIM så mycket som möjligt i installationsarbetet. Tack vare den mjukvara som gemensamt utvecklats skapas nya möjligheter att ta till vara så mycket information som möjligt. Det nya arbetssättet ger ökad säkerhet, snabbare och smidigare hantering samt ekonomiska vinster.

Här finns det nya infobladet och alla andra infoblad om BIM-projekt