Strategisk agenda för BIM i kortversion

2013-06-27

Den strategiska agendan om BIM för hållbart samhällsbyggande finns nu i en kortversion

IQ Samhällsbyggnad har i samarbete med OpenBIM, Bygginnovationen med flera arbetat fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för BIM - byggnadsinformationsmodellering - och IT i bygg- och fastighetssektorn.

Vår SIO-agenda bär titeln "ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande - en forsknings- och innovationsagenda för ökad svensk konkurrenskraft" och levererades till VINNOVA den 30 april 2013. Nu finns agendan också i kortare populärversion.

Läs mer om arbetet med agendan på iqs.se. Här kan du också ladda ner både den fullständiga och den korta versionen av agendan.