Forum för geodatatjänster - Tema GIS och BIM

2013-05-30

Välkomna till forumet den 12 juni. Forumet hålls på SIS, Sankt Paulsgatan 6, Stockholm kl 10:00-14:00. Lunchbuffé med mingel börjar kl 13:00.

Ur programmet:

  • Standardiserad koppling mellan GIS och BIM - var står vi internationellt och i Sverige? Väino K Tarandi, Professor, Dr Tech, KTH
  • Mera GIS-tänk i byggprocessen – går det? Jessica Movérare, Sweco Position
  • INTEGRATING BIM AND GIS FOR 3D CITY MODELLING: The Case of IFC and CityGML, Mohamed El-Mekawy, student, KTH
  • Stora luckor i standarder för GIS och BIM, Kurt Löwnertz, Sweco och ordförande SIS TK 269 Bygg- och förvaltningsdokumentation
  • Nationell agenda för BIM och GIS, Olle Samuelson, Foi-strateg på IQ Samhällsbyggnad
  • Dataflyt i ett skarpt projekt, Wai-lok Lam & Stefan Granberg: Vianova Systems
  • Standardiseringsorganisationerna inom BIM och GIS, Leif Granholm, Tekla

Anmäl dig här!