Fotograferat på OpenBIM-konferensen

2013-04-24

Den 22 april höll OpenBIM den årliga OpenBIM-konferensen i samband med föreningens årsstämma. Denna gång träffades vi på Clarion Hotel Arlanda Airport. Se fotografierna!

Registrering Över 230 deltagare... många namnskyltar!

Arto Kiviniemi Arto Kiviniemi, University of Salford, redogjorde för hur den brittiska regeringens kravställande har drivit på införandet av BIM i Storbritannien

Per Bjälnes Tomas AlsmarkerDet svenska perspektivet belystes i en paneldebatt - här Per Bjälnes, Coor, och Tomas Alsmarker, Tyréns

Tomas Alsmarker, Tyréns; Rikard Espling, Skanska och Mikael Malmkvist, Trafikverket

Calvin Kam Calvin Kam från Stanford University föreläste om hur man kvantitativt kan mäta nyttan av BIM 

Calvin Kam artikelDet var inte första besöket i Sverige för Calvin Kam 

Anders Moberg och Väino TarandiKaffe i pausen - Anders Moberg, CAD-Q och Väino Tarandi, KTH och buildingSMART Sweden 

Publiken bänkar sigPubliken bänkar sig för eftermiddagspasset 

Karl-Gunnar OlssonHögskolornas och de blivande BIM-experternas perspektiv presenterades av Karl-Gunnar Olsson, Chalmers 

Jens Olsson Jens Olsson, student vid Chalmers, har praktisk erfarenhet av BIM från Storbritannien 

Rogier Jongeling Rogier Jongeling, PlanB och tekniska frågor OpenBIM, gav inblick i kravställande och tillämpningar i praktiken

Lars LidénFem statliga byggherrars satsning för gemensamma krav presenterades av Lars Lidén, Specialfastigheter 

Håkan Blom Håkan Blom presenterade IQ Samhällsbyggnads strategiska innovationsagenda för ICT-BIM  - "Hållbart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta genom effektiv informationshantering"

Läs om Agenda ICT-BIM på IQ Samhällsbyggnads webbplats

Mårten Lindström Mårten Lindström, More10AB och programfrågor OpenBIM 


Presentationer

Vill du se de bilder talarna använde för att illustrera sina föredrag?

Gå till presentationerna som hölls den 22 april

 

Fotografier:
Tanja Lundén
tanja.lunden@gmail.com 

 

Presentationerna från OpenBIM-konferensen

Powerpoint-presentationerna som talarna visade på "Kraven på BIM är här - från era kunder och medarbetare" på Clarion Arlanda den 22 april 2013:

Presentationerarrow

Deltagarenkät

Tack till alla svar på vår enkät om konferensen "Kraven på BIM är här - från era kunder och medarbetare"! Här kan du läsa en sammanställning av deltagarnas utvärdering:

Hämta sammanställningen (PDF)arrow