Sammanslagna föreningar skapar mer resurser för BIM-införandet

2013-04-23

OpenBIM, buildingSMART Sweden, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM har fattat beslut om samgående. En ny gemensam förening - BIM Alliance Sweden - kommer att bildas. Ambitionen är att den nya föreningen ska innebära en kraftsamling för BIM-införandet.


Ny förening 2014

OpenBIM, buildingSMART Sweden och fi2 Förvaltningsinformation har vid sina respektive årsstämmor den 22 april 2013 fattat ett första formellt beslut om ett samgående. Förutsatt bekräftande beslut på respektive extrastämmor i september kommer de tre föreningarnas verksamhet att sammanföras i en gemensam förening, BIM Alliance Sweden, som tar över verksamheterna den 1 januari 2014.


Pressmeddelande

Läs om samgåendet i föreningarnas gemensamma pressmeddelande:

Pressrum > 2013-04-23: Sammanslagna föreningar skapar mer resurser för BIM-införandet

Pressmeddelandet i utskriftsvänlig PDF:

2013-04-23: Sammanslagna föreningar skapar mer resurser för BIM-införandet (PDF) 

 

BIM Alliance Sweden

"Enad kraftsamling för BIM med ny förening"

Pressmeddelande den 30 september 2013 om samgåendet mellan buildingSMART Sweden, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM:

Läs pressmeddelandetarrow