BIM Alliance Sweden

2013-03-20

Föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART Sweden har diskuterat samordning av sina verksamheter under det senaste året. Nu är resultatet nära.

Sammanslagning närmar sig

Arbetet med sammanslagningen mellan föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART Sweden går vidare. Namnet för den nya föreningen är nu beslutat till ”BIM Alliance Sweden” med undertexten ”home of OpenBIM”.

Stämmor för de befintliga föreningarna ska hållas 22 april efter konferensen. Där förväntas de första formella besluten om samgåendet fattas av medlemmarna. Ett underlag som beskriver vad den nya föreningen BIM Alliance Sweden ska arbeta med kommer att skickas ut tillsammans med kallelse till respektive stämma.

 

BIM Alliance Sweden

"Enad kraftsamling för BIM med ny förening"

Pressmeddelande den 30 september 2013 om samgåendet mellan buildingSMART Sweden, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM:

Läs pressmeddelandetarrow