• Tänk en fantastisk ljudbild som brer ut sig över en fullsatt publik i en konsertsal med unikt god akustik! Programmet är bestämt åratal i förväg, biljetterna är utsålda sedan mer än ett halvår, musikerna är välrepeterade och dirigenten – visionär och ändå djupt förtrogen med materialet – är ett med sina medmusiker.

  • Läs senaste krönikan om hur BIM lyfter fram behovet av att ta tag i svårdefinierbara utvecklingsfrågor.

  • Nu finns det två nya infoblad att ladda ner. Läs om att det kan vara komplicerat att BIM-anpassa ett helt fastighetsbestånd och kika på ett förslag till branschgemensamma befattningsbeskrivningar.

  • Läs senaste krönikan om BIM och standardisering i tidningen Byggindustrin.

  • Nu är det klart att de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM går samman i den nybildade föreningen BIM Alliance den 1 januari 2014. Vid ett extra medlemsmöte i dag valdes föreningens första styrelse med Tyréns vd Ulrika Francke som ordförande.

  • Vad är egentligen BIM? Läs guiden "BIM for the terrified - a guide for manufacturers" om du saknar detaljerad
    kunskap om BIM och vill få en bättre generell förståelse.

  • Läs om hur nya programvaror och BIM förbättrar installationsarbetet.

  • Den strategiska agendan om BIM för hållbart samhällsbyggande finns nu i en kortversion

  • Slutrapporten i det OpenBIM-initierade strategiprojektet "BIM standardiseringsbehov" är nu klar.

12
Next page Last page