Lär dig mer om BIM i nytt infoblad

2016-11-23

I september blev Fast2, en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem för fastighetsbolag, den första certifierade användaren av standarden fastAPI för fastighetsbranschen. BIM Alliance står för certifieringen och nu väntar fler leverantörer av fastighetssystem på att bli certifierade, liksom tillverkare inom lås- och passagesystem samt IMD-system.

Dags för standarden fastAPI att tillämpas i verklighetenArbetet med att ta fram ett gränssnitt för fastighetssystem, som gör det möjligt för olika programvaror att prata med varandra, började redan 2012 som en del av BoIT, ett samarbetsprojekt mellan SABO, allmännyttiga bostadsföretag och Hjälpmedelsinstitutet (se BIM Alliance infoblad Standardisering underlättar fastighetsförvaltning, april 2014).

Läs mer om standarden fastAPI i vårt infoblad Dags för standarden fastAPI att tillämpas i verkligheten (pdf).

Till BIM Alliance tidigare infoblad