Förstudie kring LOD, Level of Development

2016-11-21

En förstudie kring LOD, Level of Development, har precis startat. Projektet syftar till att klargöra olika begrepp.

För detaljeringsnivå, färdigställandegrad med mera, finns en uppsjö av tidigare studier, förkortningar och förklaringar, både i Sverige och utomlands. Inför arbetet med bland annat Nationella Riktlinjer BIM, CoClass och andra branschgemensamma initiativ, är det viktigt att vi bildar oss en uppfattning om hur vi definierar LOD, Level of Development, i Sverige.

Projektet om LOD har som mål att klargöra olika begrepp. Arbetet sker genom ett nära samarbete med BIM Alliance intressentgrupper. Följ och delta gärna i arbetet genom projektets tavla på Trello!

Projektets Trello-tavla.

För mer information, kontakta Rogier Jongeling: rogier.jongeling@bimalliance.se