"Nu ser jag vikten av att integrera BIM i våra digitala lösningar"

2016-10-28

Eftermiddagen den 20 oktober tog vi nästa steg mot det obrutna informationsflödet och anordnade ett gemensamt möte för BIM Alliance samtliga intressentgrupper. Under det avslutande minglet passade vi på att ställa frågor till några av deltagarna.

Mötet var öppet för alla medlemmar i BIM Alliance och lockade omkring 110 deltagare som, förutom erfarenhetsutbyte, fick möjlighet att nätverka och samlas kring ett antal fokusområden.

Efter inledande föredrag och fika följde gruppdiskussioner kring gemensamma områden och former för samarbete. Diskussionsfrågorna gick på tvärs över flera av intressentgruppernas ämnesområden och i samtalen blandades medlemmar från de olika grupperna med övriga deltagare från BIM Alliance medlemsföretag. Läs mer om det gemensamma intressentgruppsmötet.

Under det avslutande minglet passade vi på att ställa frågor till några av deltagarna.

 

Åsa Moberg, IVL

Åsa Moberg, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet

Är du engagerad i någon av intressentgrupperna?

– Nej, en kollega till mig är med i gruppen Miljö och energi, jag är här idag som hennes ersättare.

Vad var mest intressant idag?

– Oslo, det var ett konkret case! Med så många människor från olika yrkesgrupper på plats här idag, finns också bra möjligheter att nätverka.

– När man pratar om en obruten informationskedja känns det som om avfalls- och återvinningsbiten inte är med, utan att man ser förvaltning som den sista posten. Där finns saker att jobba på.

Vad tar du med dig hem till din organisation?

– Den resa Oslo flygplats genomgått. Och hur stort intresset är kring den obrutna informationskedjan! Vi skulle kunna bidra genom att få in och utöka tänket kring cirkulära flöden inom BIM. Det är viktigt att bjuda in återvinningsledet för att sluta cirkeln.

Hur ser du på gemensamma intressentgruppsmöten, är det något vi ska fortsätta med?

– Ja, det är värdefullt att få träffa andra grupper än de man vanligtvis har kontakter och samarbeten med. Det var bra att frågeställningarna vi fick jobba med under fokusmötena inte var gruppspecifika, det ledde till intressanta och givande samtal!

 

Jan Back, ÅF

Jan Back, ingenjör VVS och BIM, ÅF

Är du engagerad i någon av intressentgrupperna?

– Ja, jag är med i gruppen Bygg och installation.

Vad var mest intressant idag?

– Att få mer information kring produktionsresultatet i CoClass. Det kändes mycket positivt, framförallt som dagens föredrag visade att vi i princip följer CoClass redan idag.

– Det är ett bra grepp att blanda grupperna, jag har passat på att nätverka och träffa personer från olika områden. Dagen har gett mycket utbyte!

Vad tar du med dig hem till din organisation?

– Att vissa tveksamheter har retts ut gällande CoClass, jag har idag fått en mycket mer positiv bild.

Hur ser du på gemensamma intressentgruppsmöten, är det något vi ska fortsätta med?

– Ja, absolut!

 

Christer Lidback, Pecar

Christer Lidback, affärsutvecklingschef, Pecar

Är du engagerad i någon av intressentgrupperna?

– Nej, men vi vill vara med! Vi är intresserade av den operativa fasen av byggandet. Vi vill testa nya saker och gärna se snabba resultat.

Vad var mest intressant idag?

– Oslo var nummer ett, nummer två var gruppdiskussionen.

Vad tar du med dig hem till din organisation?

– Efter den här dagen kan jag lite mer om BIM! Vi har inte tänkt så mycket BIM tidigare utan mest fokuserat på digitala lösningar men nu ser jag vikten av att integrera BIM. Jag tar också med mig nya insikter kring miljötänk.

– Det är viktigt att någon håller ihop arbetet kring BIM och kan visa upp resultat. Tydliga leveranser och resultat är bra för att visa på att det händer saker. Om man väljer ut några få bitar och får in dem i byggkedjan, så kan man sedan bygga vidare därifrån. Det får inte bli för stort redan från början. De som ska göra jobbet i slutändan, är inte alltid digitala.

Hur ser du på gemensamma intressentgruppsmöten, är det något vi ska fortsätta med?

– Det är jättebra! Och det skulle vara ännu bättre om olika aktörer fanns på plats och visade vad de jobbar med, till exempel Boverket. Ibland känns det som om flera organisationer arbetar med ungefär samma frågor, man skulle tjäna mer på att samarbeta.

– En annan fråga jag skulle vilja lyfta är vikten av att få in mer kompetens i byggvärlden, det är idag svårt att hitta rätt personer.