Var med i fokusgrupp för byggherrekrav!

2016-10-27

BIM Alliance intressentgrupp för förvaltning har framförallt fokus på BIM i förvaltningsprocessen. För att skapa förutsättningar för ett mer operativt arbete i intressentgruppen har tre fokusgrupper bildats. Nu har du chansen att vara med i fokusgruppen ”Byggherrekrav”.

Fokusgruppen Byggherrekrav ska ta sig an den stora utmaningen att implementera och samordna krav i hela processen från idé till förvaltning.

Profil för deltagande:

• Offentliga och privata byggherrar som är medlemmar i BIM Alliance

Förutsättningar:

• Antal medlemmar ska vara 8-12 personer (max 15), en per deltagande organisation

• Dynamik i gruppens sammansättning eftersträvas utifrån organisation och roller

• Deltagandet i gruppens nätverksmöten blir ”personligt” för att tillit ska kunna skapas

• Deltagarna ska kunna återkoppla lärandet i nätverket in i egen organisation och tillbaka

• Samarbete i specifika frågor med andra inom BIM Alliance och branschen är av vikt

Kontakt och intresseanmälan: andreas.persson@familjebostader.com

Läs mer om fokusgruppen Byggherrekrav