Första versionen av CoClass är tillgänglig!

2016-10-27

Glädjande nog levererades CoClass 1.0, samt slutdokumentation kompletterad med tillämpningsexempel, på utsatt tid, den 26 oktober. Materialet kommer att finnas tillgängligt utan kostnad på Svensk Byggtjänsts webbplats samt via ett API.

CoClass är det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Systemet är resultatet av det omfattande branschgemensamma utvecklingsprojektet BSAB 2.0, där BIM Alliance medverkar.

En extern remiss av CoClass pågick under sommaren och stängdes den 9 september 2016. Ett 40-tal organisationer svarade på remissen. De synpunkter som kom in har gett projektet konkret input till nya klasser, nya synonymer och bättre definitioner.

Projektet kommer nu att fortsätta, närmast med att ta fram översättningstabeller till BSAB 96 samt slutföra den översättning av materialet till engelska som redan påbörjats. Vidare ska tabellen förvaltningsaktiviteter arbetas om ett varv till innan den släpps som en version 1.0.

Vid frågor om projektet eller det nya klassifikationssystemet, kontakta bsab@byggtjanst.se.

Mer information om CoClass finns på Svensk Byggtjänsts webbplats.

Läs gärna vår föregående artikel om CoClass.