Tre nya medlemmar i BIM Alliance!

2016-10-25

Vi hälsar IVL Svenska Miljöinstitutet, Briab Brand och Riskingenjörerna samt Bluebeam AB varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance!

IVL Svenska Miljöinstitutet AB är ett fristående, icke vinstinriktat forskningsinstitut med fokus på miljö. Institutet förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga. Konsultuppdragen vilar på vetenskaplig grund och forskningen präglas av tvärvetenskap och systemtänkande. Visionen är ett hållbart samhälle.

Briab Brand & Riskingenjörerna AB har sitt ursprung inom brandskydd men erbjuder idag riskhantering inom ett flertal områden. Som exempel kan nämnas analys och hantering av risk i verksamheter och vid samhällsplanering. Företaget arbetar även med Crowd Dynamics, personflödesstrategier.

Bluebeam AB skapar enkla lösningar för pappersfria arbetsflöden baserade på PDF-formatet. Företagets programvara kan användas för att skapa, markera och redigera PDF-filer av världens bästa arkitektur-, teknik- och byggfirmor, samt av statliga myndigheter.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 170 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance