buildingSMARTs konferens i Korea

2016-10-25

Organisationen buildingSMART International höll sin höstkonferens på ön Jeju söder om Sydkorea, den 25-29 september. De två nya "rummen"/grupperna inom buildingSMART, Construction Room och Airport Room, är i uppstartsfasen.

buildingSMART

Svenska representanter på plats i Sydkorea var Mikael Malmkvist, Trafikverket (i gruppen Infra Room), Hans Lif, Ramböll (i gruppen Regulatory Room) och Jan-Anders Jönsson, BIM Alliance (i gruppen Building Room).

De två nya ”rummen”/grupperna inom buildingSMART, Construction Room och Airport Room, är i uppstartsfasen och tiden där lades på att knyta rätt frågeställningar och utveckling till respektive grupp.

I Construction Room vill man utveckla användningen av öppen BIM i produktionen och gruppen samlar entreprenadföretag och andra entreprenadanknutna aktörer. Av förklarliga skäl var dessa den här gången framförallt representerade av aktörer från Sydostasien.

Gruppen Airport Room fokuserar på flygplatsers implementering av ett BIM-arbetsflöde. Gruppen är särskilt intressant för att den täcker all typ av byggnation och anläggning, samt har en kort och överskådlig livscykel. Initiativtagare är flygplatsen Schiphol i Nederländerna. Ett antal andra flygplatser från Europa, Norden och Amerika fanns med på listan, dock är inte Sverige representerat ännu.

Övriga intressentgrupper arbetade bland annat med att få ut standarder i tillämpning samt med uppdatering av standarder.

På konferensen delades även priser ut till några företag som på olika sätt utmärkt sig i arbetet med BIM från ett internationellt perspektiv.

Vill du ha mer information om buildingSMART? Kontakta Kurt Löwnertz, kurt.lownertz@bimalliance.se