BIM Alliance och BEAst i närmare samarbete

2016-10-24

Vi är glada att meddela att föreningarna BIM Alliance och BEAst kommer att öka sitt samarbete!

BEAst_220x70

Liksom BIM Alliance arbetar föreningen BEAst, Byggsektorns elektroniska affärsstandard, med digitaliseringen i sektorn. Vi jobbar utifrån olika fokus men har sedan länge haft samarbete och medverkat vid varandras aktiviteter. Nu stärks det samarbetet genom en tydligt uttalad vilja från båda föreningarnas styrelser.

Vi kommer konkret att börja skapa gemensamma projekt där vi kan utveckla och testa informationsflöden för både modellbaserad information och e-handel.

Vi samlar också den tekniska förvaltningen av BEAst-standarder och fi2 under en gemensam funktion. Föreningen BEAst flyttar dessutom sitt kansli till Drottninggatan 33 och kommer då att sitta i samma lokaler som BIM Alliance.

Om ni har idéer om fler samverkansaktiviteter med BEAst, kontakta Olle Samuelson, VD BIM Alliance: olle.samuelson@bimalliance.se.

Läs mer om BEAst.