Lunchseminarium om BIM som verktyg

2016-10-18

Den 5 oktober arrangerade BIM Alliance och EMTF, Energi- och Miljötekniska föreningen, ett lunchseminarium om BIM som verktyg. Tema för seminariet var hur BIM används i projekt idag och hur målet för det arbetet ser ut. Olika aktörer och olika programvaror ska kunna dela på data för att spara tid, höja kvaliteten och undvika missförstånd.

Lunchseminariet hölls hos Sweco Systems i Sundsvall och föredragshållare var Sölve Harr, Sweco Sölve Harr, SwecoSystems.

Seminariet engagerade många olika lokala aktörer och intresset för att få veta mer om vad BIM innebär var stort. Deltagarnas breda kompetens, från framförallt projektering, entreprenörskap, förvaltning och ekonomi, ledde till spännande diskussioner om var vi står idag och vart vi är på väg.

Seminariet konstaterade att arbetet med BIM är kontinuerligt och att utvecklingen går rekordsnabbt. Det enda vi kan vara säkra på är att mycket kommer att hända under kommande år!