"Vi vill förbereda studenterna för framtidens byggprocess"

2016-09-28

BIM Alliance har skapat ett nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter kring BIM-utbildningar – BIM Akademin. Vi passade på att ställa några frågor till Gustav Jansson, ansvarig för nätverket och dessutom biträdande universitetslektor vid avdelningen för industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet.

Vad är BIM Akademin för något?

– BIM Akademin är ett forum för högskolor, universitet och andra lärosäten som har kurser i BIM. Vi välkomnar alla som arbetar med eftergymnasiala utbildningar inom BIM att vara med i gruppen!

Vad är syftet med gruppen?

– Syftet är att dela kunskap, erfarenheter och utbildningsmaterial mellan lärosätena, samt att skapa en gemensam plattform kring hur vi lär ut BIM.

Hur kommer ni att arbeta?

– Vi kommer att träffas årligen för att dela kunskaper och erfarenheter. Emellan dessa tillfällen kommer ett antal aktiviteter anordnas som relaterar till kunskapsspridning och utveckling inom fältet för BIM-utbildning. 

Vad kommer det viktigaste resultatet av ert arbete att bli, om du får önska? 

– Att vi kan ge studenter ett kritiskt förhållningssätt till BIM så att de kan använda den senaste tekniken med de modernaste metoderna, för den byggprocess som framtida roller på arbetsmarknaden kräver.

BIM-frågorna och även utbildning kopplat till BIM är ju aktuellt i många länder. Kommer ni att ha något utbyte med andra länders motsvarande aktiviteter?

– På agendan finns redan idag mål om utbyte mellan länder, men först måste vi få igång samarbetet internt mellan lärosäten i Sverige.

 

Läs mer om BIM Akademins första möte.

Vill du veta mer om BIM Akademin, kontakta Gustav Jansson.