buildingSMART möts i Korea och expanderar

2016-09-27

Den 25-29 september pågår organisationen buildingSMART Internationals toppmöte för hösten i Jeju, Korea. Sverige deltar genom BIM Alliance, Trafikverket och KTH, och är därmed lika starkt representerat här som på tidigare möten. Extra spännande i år är de två nya grupper som startats inom organisationen.

buildingSMART

buildingSMART Internationals ”rum” – grupper som inriktar sig på BIM-standarder för specifika delar av bygg- och fastighetssektorn, har kompletterats med ett Construction Room och ett Airport Room.

Construction Room har initierats av den japanska entreprenören Kajima för att utveckla användningen av öppen BIM i produktionen. Det finns en lång lista av projektidéer som ska diskuteras vid mötet. Bland annat handlar det om användning av BIM på byggplatsen och om koppling av BIM-data till olika produktionssystem.

Även industrialiserad produktion utanför byggplatsen är ett område att fokusera på, liksom ”Design for Manufacture and Assembly” (DfMA). DfMA handlar om hur man redan från tidiga skeden kan projektera med sikte på byggproduktionen. 

Airport Room har initierats av förvaltningen för flygplatsen Schiphol, som insett att många av världens storflygplatser har formulerat egna standarder för sin hantering av flygplatsens byggnader och andra tillgångar. Det saknas idag IFC-stöd för de särskilda objekt som en flygplats innehåller. Målet är högt satt och formuleras som ”en livscykelprocess baserad på öppna standarder för att implementera ett BIM-arbetsflöde”

Sverige bevakar vad som händer och beslutas i de nya rummen och vi återkommer med mer information från buildingSMART Internationals möte i Korea. Vi fortsätter också att vara aktiva i de övriga standardiseringsrummen, inte minst i infrastrukturrummet, där Trafikverket är ledande inom utveckling av IFC för väg och järnväg. Andra svenska intresseområden är buildingSMART Data Dictionary (bSDD) för klassifikation och objektegenskaper, miljödata för byggobjekt sam BIM i myndighetsprocesserna för planering och bygglov.

Är du intresserad av att bidra till projekten eller vill ha mer information? Kontakta Kurt Löwnertz, kurt.lownertz@bimalliance.se