CoClass – "ett stort steg i rätt riktning"

2016-09-26

CoClass är namnet på det nya digitala klassifikationssystemet för all byggd miljö i Sverige. Systemet är resultatet av ett omfattande branschgemensamt utvecklingsprojekt, BSAB 2.0, där BIM Alliance medverkar. Genom effektivare kommunikation kan CoClass bidra till miljardbesparingar i bygg- och förvaltningsprocessen. Branschen har fått chans att tycka till om systemet i en extern remiss och Julie Gunnarsson, projektledare för BSAB 2.0, berättar här om hur arbetet fortlöper.

Den externa remissen av det nya klassifikationssystemet, CoClass, har pågått under sommaren och stängdes den 9 september 2016. Tack alla ni som tog er tid att ta den till er och som har gett oss bra och värdefulla synpunkter, de kommer bidra till att systemet blir ännu bättre.

Samtliga synpunkter finns att ta del av på Svensk Byggtjänsts webbplats. Svar på remissen kommer att läggas upp efterhand.

Ett 40-tal organisationer har svarat på remissen, merparten av synpunkterna är på unika koder. Det har även kommit in mer generella synpunkter som dels pekar på barnsjukdomar i CoClass, och dels efterfrågar större tydlighet i dokumentationen, fler exempel på tillämpningar behövs. Bland annat behöver det bli tydligare hur användare ska arbeta med både objekt och egenskaper och hur man ska använda de tre olika byggdelstabellerna.

Det har även kommit in önskemål om större tydlighet för hur man ska jobba med identifikation tillsammans med egenskaperna och hur byggdelstabellerna ska användas tillsammans med produktionsresultattabellen. Detta behöver diskuteras och beskrivas mer exakt.

Med det sagt, vill vi ändå framhålla att de flesta som projektet har träffat ställer sig positiva vid första anblicken. Flertalet uttrycker att det är ”ett stort steg i rätt riktning”. Många svarande menar att de själva behöver testa och verifiera klassifikationssystemet skarpt, på sina egna projekt i sina egna organisationer. Det upplevs som positivt att systemet baseras på en internationell standard som bygger på att det ska finnas få varianter, så att det inte blir för många koder.

Arbetet i projektet fortsätter med att sammanställa tabeller och skapa en tydligare dokumentation utifrån synpunkterna. Vi arbetar även med att förtydliga hur man kan koppla egenskaper till objekt, samt öka förståelsen för systemet. Allt för att skapa bättre förutsättningar för en bra implementering hos berörda organisationer.

Ett stort förändringsarbete ligger framför oss!

Har ni frågor om projektet eller nya klassifikationssystemet är ni välkomna att kontakta oss i projektet på bsab@byggtjanst.se.

Julie Gunnarsson – Projektledare BSAB 2.0


Mer information om BSAB 2.0. Läs gärna vår föregående artikel om CoClass.