Tre nya medlemmar i BIM Alliance!

2016-09-23

Vi hälsar Compwell AB, Lexicon University AB och Högskolan i Dalarna varmt välkomna som medlemmar i BIM Alliance!

CompWell AB arbetar med fastighetsautomation. Genom en lägenhetsplattform får man överblick över exempelvis uppvärmningskostnader samt el- och vattenförbrukning i flerfamiljshus och kan bidra till besparingar.  

Lexicon University AB erbjuder kvalificerade utbildningar med akademiska poäng i samarbete med universitet och högskolor. Genomförandet sker till stora delar som distansutbildning för att på så sätt möjliggöra för deltagarna att helt eller delvis arbeta under sin studietid. Såväl öppna schemalagda som företagsanpassade program erbjuds.

Högskolan i Dalarna har campusområden i både Falun och Borlänge och erbjuder ett 60-tal program och ca 1 100 kurser. Högskolan har 16 000 studenter, varav ungefär hälften läser nätbaserat. Högskolan är i framkant inom området nätbaserat lärande. Avdelningen för Energi, skog och byggteknik har ca 50 anställda.

BIM Alliance medlemmar

BIM Alliance har cirka 170 medlemmar från olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn: fastighetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Se vilka som är medlemmar i BIM Alliance