Krönika: "BIM-pusslets nästa bit läggs ihop"

2016-09-09

Rogier Jongeling, Mårten Lindström och Olle Samuelson har skrivit en krönika i Byggindustrin om det projekt BIM Alliance, tillsammans med Byggherrarna, Installatörsföretagen, STD-företagen och Sveriges Byggindustrier, drivit under våren. Projektet är en förstudie kring BIM och affärer/avtal som fokuserat på juridiska och affärsmässiga frågor.

"Under förstudien genomfördes ett 40-tal intervjuer och flera seminarier. Resultatet visar att många ännu arbetar ganska traditionellt i förhållandevis enkla samarbetsformer, där var och en svarar för sin delmodell. Men utvecklingen går snabbt mot mer integrerat arbete och gemensamma modeller.

Det ställer krav på lösning av frågor som:

  • Standardisering av begrepp, processer och rutiner, det vill säga gemensamt språk.
  • Tydliggörande av olika aktörers behov och vinster av BIM, så att informationshanteringen optimeras för respektive fas i processen.
  • Användning av leveransmeddelanden som tydliggör ansvaret vid varje leverans.
  • Komplettering av standardavtalen AB, ABT, ABK etcetera avseende ansvar, rangordningsregler och nyttjanderätt."

Läs hela BIM Alliance krönika i tidningen Byggindustrin.