"Självklart vill vi vara med i ett sammanhang med så mycket engagemang"

2016-08-24

BIM Alliance har pratat med Kristin Omholt-Jensen som är vd på Rendra – ett norskt företag som blev medlem i BIM Alliance under våren. Vi är nyfikna på hur ett norskt företag ser på medlemskapet.

Berätta, vad gör Rendra för något?

– Vi tror att mjukvaror för BIM kommer att förändra hur byggbranschen arbetar. Vår produkt, Rendra O, är en webbaserad programvara som ger personer på byggarbetsplatsen tillgång till uppdaterade ritningar och modeller på plats, bland annat via surfplattor och mobiler.

– Rendra O effektiviserar arbetet betydligt och kan användas i alla faser – planering, byggande och överlämning till förvaltning. Man får alltså mer tid till att bygga och lägger mindre tid på dokumentation och pappersarbete.

Hur ser du på BIM-utvecklingen i Norge, har du sett om det skiljer sig något från Sverige?

– I Norge har vi haft ögonen på BIM länge och deltagit i arbetet med öppna standarder, bland annat via den internationella organisationen buildingSMART där BIM Alliance också medverkar. Under det senaste året tycker jag att fler norska företag har höjt nivån på sitt BIM-arbete och till exempel börjat kräva bra mjukvara.

– Det finns ett stort intresse för BIM i Sverige och jag har sett att när svenskar är intresserade av något så händer det snabbt saker. Jag uppfattar det som att ni i Sverige är mer industriellt och internationellt orienterade än vad vi är.

Hur fick ni kännedom om BIM Alliance? 

– Många av våra kunder finns både i Norge och Sverige och vi hittade information om BIM Alliance på internet. I april deltog vi på ett av BIM Alliance arrangemang och vi blev väldigt imponerade av uppslutningen och engagemanget. Självklart vill vi vara med i ett sådant sammanhang.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i BIM Alliance?

– Vi hoppas på att få lära känna den svenska byggbranschen. Vi vill visa att vi är en värdig medspelare och hoppas på att knyta goda kontakter här. Vi engagerar oss också gärna i utbildningsfrågor och att engagera elever i BIM-frågor.

Vad tror du att ni kan tillföra som medlem i BIM Alliance?

– Vi är aktivt involverade i norska nätverk och kan bidra med kunskap och kontakter. Vi har lång erfarenhet av att engagera oss i norska och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt och vi hoppas på att kunna göra det även i Sverige. Jag sitter i styrelsen för buildingSMART Norge och vi kan säkert jobba tätare tillsammans med BIM Alliance.  Vi ser mycket fram emot att lära känna BIM Alliance och era medlemmar.

Läs mer om Rendra