Samarbetsavtal för öppna standarder

2016-06-27

BIM Alliance-medlemmarna Autodesk och Trimble meddelar i ett pressmeddelande att de ingår ett avtal om utökat samarbete. Avtalet är ett steg i arbetet mellan företagen för att öppna upp informationsflödet i byggbranschen och göra arbetet mellan olika aktörer plattformsoberoende.

Autodesk och Trimble har som gemensamt mål att möta bygg- och anläggningsbranschens behov av öppenhet. Pålitlig, sömlös utväxling av information mellan flera aktörer och system, är avgörande för att uppnå detta. Trimble och Autodesks samarbete visar på företagens engagemang i arbetet för att driva på öppna industristandarder, som till exempel Industry Foundation Classes (IFC) och Construction Operations Building Information Exchange (COBie). Det innebär att kunder kan samarbeta runt projekt helt sömlöst oavsett om de sitter på system från Trimble eller Autodesk.

Målet med projektet är att spara kunders tid och reducera projektkostnader relaterat till ineffektivitet i arbetsflöden mellan olika leverantörers teknologi. Detta kommer att ge fördelar till arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och i projekten. Samarbetet kommer att medföra mer möjlighet till optimering av dataflyt vilket är nödvändigt för dagens komplexa bygg- och anläggningsprojekt.

Läs hela pressmeddelandet

Autodesk och Trimble är medlemmar i BIM Alliance.